"ข้อมูลเกม ไกด์ สูตร บทสรุป ความลับ" อันดับ 1 ในไทย
ค้นหา
RoV
RoV
Last Update 29/09/2020 18:52

ไอเทมทั้งหมดประจำเกม Arena of Valor (RoV)

ข้อมูลของ ไอเทม ทั้งหมดในเกม Arena of Valor (RoV) แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่ โจมตี เวท ป้องกัน เคลื่อนที่ ป่า และสนับสนุน
แชร์
คัดลอกลิงก์

สารบัญ

ไอเทมโจมตี      

ชื่อและราคา เอฟเฟ็กต์ เอฟเฟ็กต์พิเศษ ประเภท
Tier 1
Short Sword
250

Short-Sword.png (36 KB)
+20 พลังโจมตี   โจมตี
Dagger
290

Dagger.png (30 KB)
+10% ความเร็วโจมตี   ความเร็วโจมตี
Gloves
420

Gloves.png (5.52 MB)
+12% อัตราคริติคอล   ความแรงคริ
Bloodied Club
410

Bloodied-Club-1.png (20 KB)
+10 พลังโจมตี
+8% ดูดเลือด
  ดูดเลือด
Chain Hammer
450

Chain-Hammer.png (16 KB)
+40 พลังโจมตี   โจมตี
Tier 2
Cleaving Claymore
910
Cleaving-Claymore.png (20 KB)
+80 พลังโจมตี   โจมตี
Arcane Hammer
740

Arcane-Hammer.png (22 KB)
+25 พลังโจมตี
+15% ความเร็วโจมตี
สกิลติดตัว - Speed Up: เมื่อทำการโจมตีปกติ รับความเร็วเคลื่อนที่ +10% ความเร็วโจมตี
Tempest Blades
780
Tempest-Blades.png (23 KB)
+25% ความเร็วโจมตี
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
  ความเร็วโจมตี / ความเร็วเคลื่อนที่
Astral Spear
830
Astral-Spear.png (23 KB)
+50 พลังโจมตี สกิลติดตัว: เจาะเกราะ +60 เจาะเกราะ
Shuriken
750
Shuriken.png (16 KB)
+20% ความเร็วโจมตี สกิลติดตัว - Heel: การโจมตีปกติสร้างความเสียหายกายภาพขึ้น 20+LV ฮีโร่x1 (ระยะใกล้) / 40+LV ฮีโร่x2 (ระยะไกล) CD 0.3 วิ โบนัสความเสียหาย
Uriel's Brand
2020

Uriels-Brand.png (41 KB)
+60 พลังโจมตี
+25% ความเร็วโจมตี
+180 ต้านทานเวท
สกิลติดตัว - Speed Up: เมื่อทำการโจมตีปกติจะวิ่งเร็วขึ้น 10% ต้านทานเวท
Curse of Death
2000
Curse-of-Death.png (16 KB)
+100 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
+150 เกราะ
สกิลติดตัว - Soul Prison: ลดการฟื้นฟูของเป้าหมายลง 50% เป็นเวลา 2 วิ (หากความเสียหายมาจากการโจมตีปกติจะเพิ่มเป็น 4 วิแทน) ห้ามฟื้นฟู
Death Sickle
2000

Death-Sickle.png (38 KB)
+60 พลังโจมตี
+5% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว - Divine Intervention: อมตะเมื่อ HP ต่ำ และวิ่งเร็วขึ้น 20% เป็นเวลา 1 วิ CD 90 วิ ป้องกันตาย
Bow of Slaughter
2550
Bow-of-Slaughter.png (19 KB)
+100 พลังโจมตี
+15% อัตราคริติคอล
 +15% ดูดเลือด
สกิลพิเศษ - [Bloodthirst]: ดูดเลือดเพิ่มขึ้น 90% เป็นเวลา 3 วิ (ระยะไกลเท่านั้น) CD 60 วิ ดูดเลือดขั้นสูง
Tier 3
Spear of Longinus
2030
Spear-of-Longinus.png (20 KB)
+80 พลังโจมตี
+15% ลดคูลดาวน์
 +500 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Armor Breaker: การโจมตีจะลดเกราะศัตรูลง 60 หน่วย (สูงสุด 4 ครั้ง) เป็นเวลา 5 วิ ลดเกราะ
Fafnir's Talon
2040
Fafnirs-Talon.png (21 KB)
+60 พลังโจมตี
+30% ความเร็วโจมตี
 +10% ดูดเลือด
สกิลติดตัว - Dragon's Breath: การโจมตีปกติจะสร้าง ความเสียหายกายภาพ เท่ากับ 8% ของ HP ศัตรู (CD 0.3 วิ) โจมตีปกติ
Claves Sancti
2120
Claves-Sancti.png (18 KB)
+100 พลังโจมตี สกิลติดตัว - Gift of the Swift: ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (3-45) เป็นเวลา 1.5 วิ (มีผลเฉพาะฮีโร่ระยะไกล)

สกิลติดตัว: โอกาสคริติคอล +25%

สกิลติดตัว: ความแรงคริเพิ่มขึ้น 40%
ความแรงคริ
Muramasa
2020
Muramasa.png (17 KB)
+75 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว: เจาะเกราะ +45% ตอบโต้แทงค์
The Beast
1740
The-Beast.png (22 KB)
+100 พลังโจมตี สกิลติดตัว: ดูดเลือด +25% ดูดเลือด
Omni Arms
2150
Omni-Arms.png (23 KB)
+70 พลังโจมตี
+15% ความเร็วโจมตี
+8% ดูดเลือด
+10% ลดคูลดาวน์
+400 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Five Forces: หลังจากฮีโร่ใช้สกิล จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีปกติครั้งต่อไป (CD 2 วิ)

สกิลติดตัว - Speed Up: เมื่อทำการโจมตีปกติ รับความเร็วเคลื่อนที่ +10%
บัฟโจมตีปกติ
Sikk's Sting
1920
Slikks-Sting.png (22 KB)
+35% ความเร็วโจมตี
+25% อัตราคริติคอล
+7% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Wind Bless: หลังจากติดคริ จะต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น 35% เป็นเวลา 2 วิ คริติคอล / ต้านสถานะ
Fenrir's Tooth
2950
Fenrirs-Tooth.png (22 KB)
+200 พลังโจมตี สกิลติดตัว - Fenrir's Tooth: เมื่อ HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 50% จะได้รับความเสียหาย +30% โบนัสพลังโจมตี
Blitz Blade
1780
Blitz-Blade.png (24 KB)

+50 พลังโจมตี
+35% ความเร็วโจมตี
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
Electric Arc: ทุก 4 วิ การโจมตีปกติจะปล่อยสายฟ้าสร้าง ความเสียหายเวท 102 (LV อัพ+7) 2 เท่าหากเป็นระยะไกล (การโจมตีปกติจะลด CD 1 วิ) โจมตีติดสายฟ้า
Ifrit's Claw
1960
Ifrits-Claw.png (39 KB)
+30% ความเร็วโจมตี
+20% อัตราคริติคอล
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Flame's Wrath: เมื่อโจมตีปกติโดนเป้าหมาย จะโจมตีเร็วขึ้น 10% เป็นเวลา 2 วิ (5 ครั้ง) ความเร็วโจมตี
Broken Spears
2020
Broken-Spears.png (40 KB)
+110 พลังโจมตี สกิลติดตัว - Wind Walk: ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อไม่ได้ต่อสู้

สกิลติดตัว - Destroyer: เพิ่มเจาะเกราะ 80 (LV อัพ+8)
ตอบโต้การโจมตี

 

ไอเทมเวท

ชื่อและราคา เอฟเฟ็กต์ เอฟเฟ็กต์พิเศษ ประเภท
Tier 1
Spell Tome
300

Spell-Tome.png (24 KB)
+40 พลังเวท   พลังเวท
Lapis Ring
220

Lapis-Ring.png (5.51 MB)
+300 มานาสูงสุด   มานา
Pendant of Faith
120

Pendant-of-Faith.png (13 KB)
+10 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ   ฟื้นฟูมานา
Ancient Scriptures
540

Ancient-Scriptures.png (19 KB)
+80 พลังเวท
+20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
  พลังเวท
Magic Ring
430
Magic-Ring.png (19 KB)
  สกิลติดตัว: ลดคูลดาวน์ +10% ลดคูลดาวน์
Tier 2
Enchanted Scroll
820
Enchanted-Scroll.png (40 KB)
+120 พลังเวท   พลังเวท
Trick Blade
920

Trick-Blade.png (38 KB)
+60 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว - Elemental Edge: เมื่อใช้สกิล การโจมตีปกติครั้งถัดไปจะสร้างโบนัส ความเสียหายเวท (CD 3 วิ) โบนัสความเสียหาย
Spooky Mask
960
Spooky-Mask.png (39 KB)
+100 พลังเวท สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +75  เจาะเกราะเวท
Phoenix Tear
600
Phoenix-Tear.png (19 KB)
+60 พลังเวท สกิลติดตัว - From the Ashes: เมื่อฮีโร่เลเวลอัพจะฟื้นฟูมานา 10% และ HP 20% ใน 3 วิ ฟื้นฟูมานา
Virtue's Bracelet
720
Virtues-Bracelet.png (21 KB)
+60 พลังเวท
+5% ลดคูลดาวน์
+20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
  ฟื้นฟูมานา
Vlad's Impaler
1190

Vlads-Impaler.png (5.52 MB)
+90 พลังเวท สกิลติดตัว - Soul Eater: เวทแวมไพร์ +15% เวทแวมไพร์
Staff of Nuul
2050
Staff-of-Nuul.png (70 KB)
+180 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +40% ตอบโต้แทงค์
Evil Secrets
1980

evils_secret.png (24 KB)
+120 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+500 พลังชีวิต
สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +150 เจาะเกราะ
Soul Scroll
2000
Soul-Scroll.png (40 KB)
+220 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+20 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+300 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Soul Prison เมื่อสร้างความเสียหายจะลดอัตราการฟื้นฟูของเป้าหมาย 50% เป็นเวลา 1.5 วิ (หากใช้การโจมตีปกติจะเพิ่มระยะเวลาเป็น 3 วิ) ห้ามฟื้นฟู
Virtue's Necklace
1980
Virtues-Necklace.png (36 KB)
+160 พลังเวท
+15% ลดคูลดาวน์
+25 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
สกิลติดตัว - Enlightened: ฟื้นฟูมานา 1% ต่อวิ ฟื้นฟูมานา
Tier 3
Boomstick
2000
Boomstick.png (25 KB)
+240 พลังเวท
+30 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
สกิลติดตัว - Echo: เมื่อใช้สกิล สร้าง ความเสียหายเวท 100 (+40%โบนัสเวท) CD 5 วิ ความเสียหายวงกว้าง
Hecate's Diadem
2300
Hecates-Diadem.png (21 KB)
+240 พลังเวท สกิลติดตัว - Kich: พลังเวทเพิ่มขึ้น 35% เพิ่มพลังเวท
Orb of the Magi
2010
Orb-of-the-Magi.png (23 KB)
+​140 พลังเวท
 +10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว - Bide: ทุก 30 วิ รับพลังเวท 12 หน่วย พลังชีวิตสูงสุด 110 หน่วย (สูงสุด 10 ครั้ง)

สกิลติดตัว - From the Ashes: เมื่อฮีโร่เลเวลอัพจะฟื้นฟูมานา 20% และ 600 HP (LV อัพ+30) ใน 3 วิ
พลังเวทต่อ LV
Rhea's Blessing
2220
Rheas-Blessing.png (24 KB)
+140 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว - Mana Shield: เมื่อ HP ต่ำกว่า 40% จะสร้างโล่ (450+LV ฮีโร่x50) (+40% โบนัสเวท) เป็นเวลา 4 วิ CD 75 วิ

สกิลติดตัว - Bloodthirst: เวทแวมไพร์ +25%
เวทแวมไพร์
Zweihander
1970
Zweihander.png (15 KB)
+180 พลังเวท
+400 มานาสูงสุด
  +8% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Sudden Strike: เมื่อโจมตีปกติจะ +ตีเร็ว 50% เป็นเวลา 4 วิ (CD 10 วิ)

สกิลติดตัว - Scorching: การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเวทเพิ่ม 20%
โจมตีปกติต่อเนื่อง
Frosty's Revenge
2020
Frostys-Revenge.png (21 KB)
+140 พลังเวท
+850 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Frost: สกิลที่สร้างความเสียหายจะลดความเร็วเคลื่อนที่ 20% เป็นเวลา 2 วิ
สกิลลดความเร็ว
Berith's Agony
2120
Beriths-Agony.png (24 KB)
+140 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+30 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
+225 เกราะ
สกิลติดตัว - Torture: สกิลจะสร้าง ความเสียหายเวท เท่ากับ (2% +60 HP ปัจจุบัน) เป็นเวลา 3 วิ (สูงสุด 80 หากโจมตีมอนสเตอร์ป่า) โบนัสพลังโจมตีสกิล
Apocalypse
2190
Apocalypse.png (20 KB)
+200 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+30 ฟื้นฟูมานา / 5 วิ
Elemental Edge: หลังใช้สกิล การโจมตีปกติถัดไปจะ +เวท 30% ของกายภาพ (+80% โบนัสเวท) โบนัสพลังโจมตีปกติ
Soaring Aura
2100
Soaring-Aura.png (15 KB)
+140 พลังเวท
 +1050 พลังชีวิต
Enchantment: ลดเกราะเวทศัตรูในระยะลง 80-150 หน่วย (เพิ่มตามเลเวลฮีโร่) ลดเกราะเวทวงกว้าง
Holy of Holies
2990
Holy-of-Holies.png (25 KB)
+400 พลังเวท สกิลติดตัว - Enlightenment: เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 1400 พลังเวท
Artic Orb
2000
Arctic-Orb.png (22 KB)
+220 พลังเวท สกิลพิเศษ - [Solidify]: เป็นอมตะ 2 วิ ระหว่างนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ โจมตี หรือใช้สกิลได้ เมื่อสิ้นสุดจะได้โล่ 500 (LV อัพ +40) (0.5 AP) 1 วิ (คูลดาวน์ 75 วิ) อมตะ
Frostguard
2150
frostguard.png (21 KB)
+160 พลังเวท
+225 เกราะ
สกิลติดตัว - Ice Blast: หากถูกโจมตีครั้งเดียวมากกว่า 10% ของ HP ปัจจุบัน จะปล่อยคลื่นพลัง สร้าง ความเสียหายเวท 80 (+LVx20) (0.3 AP) พร้อมทำให้วิ่งและโจมตีช้าลง 30% เป็นเวลา 2 วิ (CD 2 วิ) ลดความเร็ววงกว้าง

 

ไอเทมป้องกัน  

ชื่อและราคา เอฟเฟ็กต์ เอฟเฟ็กต์พิเศษ ประเภท
Tier 1
Ring of Vitality
300

Ring-of-Vitality.png (5.51 MB)
+300 พลังชีวิต   พลังชีวิต
Light Armor
220

Light-Armor.png (17 KB)
+90 เกราะ   เกราะ
Gladiator's Gauntlets
220

Gladiators-Gauntlets.png (37 KB)
+90 ต้านทานเวท   ต้านทานเวท
Talisman of Strength
140

Talisman-of-Strength.png (14 KB)
+30 ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5 วิ   ฟื้นฟูพลังชีวิต
Necklace of Vitality
540

Necklace-of-Vitality.png (5.51 MB)
+600 พลังชีวิต   พลังชีวิต
Tier 2
Greaves of Protection
900
Greaves-of-Protection.png (21 KB)
+1000 พลังชีวิต   พลังชีวิต
Heart of Incubus
720

Heart-of-Incubus.png (24 KB)
+150 เกราะ สกิลติดตัว - Incantation: สร้างความเสียหายเวท 50 แก่ศัตรูรอบๆ ทุก 1 วินาที (เพิ่ม 2 หน่วยต่อ LV) (ครีปและมอนสเตอร์ป่าโดนแรงขึ้น 50%) เผาศัตรูรอบๆ
Belt of Clarity
1000
Belt-of-Clarity.png (18 KB)
+110 ต้านทานเวท
+700 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Regenerate: เมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟู HP 4% ภายใน 2 วิ (CD 15 วิ) เกราะเวท
Platinum Gauntlets
660
Platinum-Gauntlets.png (19 KB)
+10% ลดคูลดาวน์
+110 เกราะ
  ลดคูลดาวน์
Knight's Plate
730
Knights-Plate.png (23 KB)
+210 เกราะ สกิลติดตัว - Spirit Bond: หากฮีโร่ได้รับความเสียหายจะลดความเร็วโจมตีของผู้ทำการดจมตีลง 20% ลดความเร็วโจมตี
Mail of Pain
1940

Mail-of-Pain.png (42 KB)
+300 เกราะ
+1200 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Blitz: เมื่อโดนโจมตีกายภาพ สะท้อนเวท 15% ของความเสียหายกลับไป สะท้อนกายภาพ
Hercules's Madnes
2080
Herculess-Madness.png (46 KB)
+80 พลังโจมตี
+180 เกราะ
สกิลติดตัว - Berserk: เมื่อ HP ต่ำกว่า 40% จะเพิ่มการดูดเลือด 20% และได้รับโล่ (800+LV ฮีโร่x80) 8 วิ (CD 60 วิ) เอาตัวรอด
Odin's Will
1900

Odins-Will.png (25 KB)
+200 เกราะ
+1200 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Loyalty: เมื่อโดนโจมตี จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และโจมตีแรงขึ้น 2% (สูงสุด 5 ครั้ง) เพิ่มพลังโจมตี
Tier 3
Mantle of Ra
1900
Mantle-of-Ra.png (42 KB)
+200 เกราะ
+1000 พลังชีวิต
 +60 ฟื้นฟูพลังชีวิต / 5 วิ
สกิลติดตัว - Incantation: สร้างความเสียหายเวท 2% ของ HP สูงสุด แก่ศัตรูรอบๆ ทุก 1 วินาที (ครีปและมอนสเตอร์ป่าโดนแรงขึ้น 50%) เผาศัตรูรอบๆ
Shield of the Lost
2100
Shield-of-the-Lost.png (24 KB)
+360 เกราะ
+1200 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Strengthened Sentinel: ลดความเร็วโจมตีของศัตรูรอบข้างลง 30% ลดความเร็วโจมตี
The Aegis
2180
The-Aegis.png (23 KB)
+20% ลดคูลดาวน์
+400 มานาสูงสุด
+360 เกราะ
สกิลติดตัว - Sentinel: ลดความเร็วโจมตีของผู้ทำการโจมตี 30% และความเร็วเคลื่อนที่ 15% เป็นเวลา 3 วิ ลดความเร็วโจมตี
Gaia's Standard
1960
Gaias-Standard.png (25 KB)
+240 ต้านทานเวท
+1200 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Recover: เมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟู HP 8% ใน 2 วิ (CD 10 วิ) ฟื้นฟูพลังชีวิต
Medallion of Troy
2320
Medallion-of-Troy.png (38 KB)
+10% ลดคูลดาวน์
+360 ต้านทานเวท
+1000 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Fairy: ทุก 18 วิ จะได้รับโล่ดูดซับความเสียหายเวท (300+LV ฮีโร่x50) เกราะเวท
Hyoga's Edge
1920
Hyogas-Edge.png (44 KB)
+100 เกราะ
+100 ต้านทานเวท
+1200 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Biting Cold: การโจมตีปกติจะลดความเร็ว 25% และเพิ่มให้ตัวเอง 10% เป็นเวลา 2 วิ
ลดความเร็ว
Blade of Eternity
2400
Blade-of-Eternity.png (23 KB)
+120 เกราะ สกิลติดตัว - Resurrect: หลังจากตายลง 2 วิ ฮีโร่จะคืนชีพด้วย HP 2000 + (LV ฮีโร่x100) CD 150 วิ (เอฟเฟ็กต์จะมีผลแค่ 2 ครั้งต่อ 1 เกม)

สกิลติดตัว - War Rage: สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
คืนชีพ
Frost Cape
1970
Frost-Cape.png (23 KB)
+10% ลดคูลดาวน์
+200 เกราะ
+800 พลังชีวิต
Frost Power: หลังใช้สกิล การโจมตีปกติถัดไปจะลดความเร็ว 30% สร้างความเสียหายกายภาพ 150 (LV อัพ+20) CD 3 วิ โจมตีปกติติด Slow
Amulet of Longevity
1980
Amulet-of-Longevity.png (23 KB)
+100 เกราะ
+2000 พลังชีวิต
สกิลติดตัว - Longevity: เมื่อไม่ได้ต่อสู้จะฟื้นฟูพลังชีวิต 4% ต่อวินาที ฟื้นฟูเมื่อไม่ได้ต่อสู้
Rock Shield
1980
Rock-Shield.png (39 KB)
+180 เกราะ
+180 ต้านทานเวท
+1200 พลังชีวิต
สกิลพิเศษ - Pain Absorb: หากโดนโจมตีใน 3 วิ จะสร้างโล่ (HP สูงสุดx10% + HP ที่เสียไปx50%) เป็นเวลา 3 วิ หลังจากใช้สกิลนี้ พลังโจมตีตัวเองจะลดลง 70% เป็นเวลา 3 วิ (CD 60 วิ)
รับความเสียหาย

 

ไอเทมเคลื่อนที่

ชื่อและราคา เอฟเฟ็กต์ เอฟเฟ็กต์พิเศษ ประเภท
Tier 1
Boots of Speed
250

Boots-of-Speed.png (16 KB)
  สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +30 เพิ่มความเร็ว
Tier 2
Sonic Boots
700
Sonic-Boots.png (20 KB)
+110 เกราะ สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60

สกิลติดตัว: ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติ 15%
ลดพลังโจมตีปกติ
Gilded Greaves
690

Gilded-Greaves.png (23 KB)
+110 ต้านทานเวท
+10% ลดคูลดาวน์
สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60

สกิลติดตัว: ป้องกันสถานะ 35%
ลดเวลาสถานะ
Flashy Boots
710
Flashy-Boots.png (20 KB)
+15% ลดคูลดาวน์ สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60  ลดคูลดาวน์
Enchanted Kicks
710
Enchanted-Kicks.png (21 KB)
  สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60

สกิลติดตัว: เจาะเกราะเวท +75
เจาะเกราะเวท
War Boots
660
War-Boots.png (20 KB)
+25% ความเร็วโจมตี สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60 เพิ่มความเร็วโจมตี
Hermes' Select
1190

Hermes-Select.png (24 KB)
  สกิลติดตัว - Swift: เมื่อออกจากการต่อสู้จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 60หน่วย

สกิลติดตัว: ความเร็วเคลื่อนที่ +60
วิ่งเร็วเมื่อไม่ได้ต่อสู้

 

ไอเทมป่า 

ชื่อและราคา เอฟเฟ็กต์ เอฟเฟ็กต์พิเศษ ประเภท
Tier 1
Hunter's Knife
250

Hunters-Knife.png (8 KB)
  (Hunter's Knife เมื่ออัพเกรดสามารถสร้างสถานะ Frostbite ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายและเคลื่อนที่ช้าลง)

สกิลติดตัว - Hunting: โจมตีมอนสเตอร์ป่าแรงขึ้น 20% และได้รับ XP เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ป่า เพิ่ม 20%
ฟาร์มป่า
Tier 2
Monster's Bane
750
Monsters-Bane.png (23 KB)
  (ได้รับสกิล Frostbite)

สกิลติดตัว - Hunting: เพิ่มควาามเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว - Seek and Destroy: การสังหารมอนสเตอร์ป่าทำให้ฮีโร่ได้รับ พลังเวท +6 และมานาสูงสุด 30 หน่วย (ซ้อนทับสูงสุด 20 ครั้ง)
ฟาร์มป่าเพิ่มพลังเวท
Gnoll Cleaver
750

Gnoll-Cleaver.png (25 KB)
  (ได้รับสกิล Frostbite)

สกิลติดตัว - Hunting: เพิ่มควาามเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว - Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับ HP +50 (สูงสุด 20 ครั้ง)
ฟาร์มป่าเพิ่ม HP
Mr. Stabby
780
Mr.-Stabby.png (22 KB)
  (ได้รับสกิล Frostbite)

สกิลติดตัว - Hunting: เพิ่มควาามเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว - Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับพลังโจมตี +2 (สูงสุด 20 ครั้ง)
ฟาร์มป่าเพิ่มพลังโจมตี
Stormy Bow
750
Stormy-Bow.png (17 KB)
  (ได้รับสกิล Frostbite)

สกิลติดตัว - Hunting: เพิ่มควาามเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว - Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับความเร็วโจมตี +1.5% (สูงสุด 20 ครั้ง)
ฟาร์มป่าโจมตีเร็ว
Tier 3
Loki's Curse
1750
Lokis-Curse.png (24 KB)
+120 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
(ได้รับสกิล Frostbite)

สกิลติดตัว - Curse Power: หลังใช้สกิล การโจมตีปกติถัดไปจะ +ATK 35% (+60% โบนัสเวท) ของ เวท CD 2 วิ

สกิลติดตัว - Hunting: เพิ่มควาามเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว - Stalk: การสังหารมอนสเตอร์ป่าทำให้ฮีโร่ได้รับ พลังเวท +6 และมานาสูงสุด 30 หน่วย (ซ้อนทับสูงสุด 30 ครั้ง)
ฟาร์มป่าเพิ่มพลังเวท
Leviathan
1750
Leviathan.png (25 KB)
+300 เกราะ (ได้รับสกิล Frostbite)

สกิลติดตัว - Incantation: สร้างความเสียหายเวทเท่ากับ 2% HP สูงสุดแก่ศัตรูรอบๆ ทุก 1 วิ (ครีปและมอนสเตอร์ป่าโดนแรงขึ้น 50%)

สกิลติดตัว - Hunting: เพิ่มควาามเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว - Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับ HP +50 (สูงสุด 30 ครั้ง)
ฟาร์มป่าเพิ่ม HP
Soulreaver
1750
Soulreaver.png (22 KB)
+60 พลังโจมตี
+6% ดูดเลือด
(ได้รับสกิล Frostbite)

สกิลติดตัว - Soul Seeker: การโจมตีปกติหรือใช้สกิลใส่ฮีโร่ครั้งต่อไปจะสร้างโบนัสเวท (225+LV ฮีโร่x15) และภายใน 3 วิ จะโจมตีใส่ฮีโร่แรงขึ้น 5% (ระยะใกล้เท่านั้น) CD 25 วิ

สกิลติดตัว: ลดคูลดาวน์ +15%

สกิลติดตัว - Hunting: เพิ่มควาามเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว - Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับพลังโจมตี +2 (สูงสุด 30 ครั้ง)
ฟาร์มป่าเพิ่มพลังโจมตี
Firestorm Bow
1750
Firestorm-Bow.png (38 KB)
+15 พลังโจมตี
+15% ความเร็วโจมตี
+10% ดูดเลือด
(ได้รับสกิล Frostbite)

สกิลติดตัว - Firestorm: การโจมตีปกติจะทำให้เป้าหมายติดขั้นสัญลักษณ์ โดยแต่ละขั้นจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่ม 15 (เพิ่มขึ้น 1 ทุกๆ 3 LV) หน่วย สูงสุด 6 ขั้น

สกิลติดตัว - Hunting: เพิ่มควาามเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า +30% และได้รับ XP เมื่อสังหารมอนสเตอร์ป่า +35%

สกิลติดตัว - Stalk: การฆ่ามอนสเตอร์ป่าจะได้รับความเร็วโจมตี +1.5% (สูงสุด 30 ครั้ง)
ฟาร์มป่าโจมตีเร็ว

 

ไอเทมสนับสนุน

ชื่อและราคา เอฟเฟ็กต์ เอฟเฟ็กต์พิเศษ ประเภท
Tier 1
Elemental Gem
300

elemental_gem.png (5 KB)
+5% ความเร็วเคลื่อนที่ สกิลติดตัว - Bounty: หากสถานะการเงิน และ XP ของตัวเองต่ำที่สุดในทีม จะได้รับ 5 โกลด์ และ XP ทุก 3 วิ

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
ได้รับโกลด์ต่อเนื่อง
Tier 2
Earth Gem
900
earth_gem.png (5 KB)
+10% ลดคูลดาวน์
+400 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Earth Spirit: ได้รับ 1 Elemental Power ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) แต่ละครั้งจะได้รับ 80 HP

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist

แทงค์โรมมิ่ง
Water Stone
900

water_stone.png (6 KB)
+40 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Water Spirit: ได้รับ 1 Elemental Power ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) แต่ละครั้งจะได้รับ 10 พลังเวท

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
เมจโรมมิ่ง
Fire Gem
900
fire_gem.png (5 KB)
+30 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Fire Spirit: ได้รับ 1 Elemental Power ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) แต่ละครั้งจะได้รับ 5 พลังโจมตี

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Exploit: เมื่อสังหารจะได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30%
ไฟต์เตอร์โรมมิ่ง 
Tier 3
Mother Earth: Barrier
1200
earth_barrier.png (42 KB)

+10% ลดคูลดาวน์
+400 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Barrier: สร้างโล่ที่จะดูดซับความเสียหาย (800 +LV ฮีโร่x80) ให้ตัวเองและพันธมิตรในระยะเป็นเวลา 2 วิ (CD: 60 วิ)

สกิลติดตัว - Earth Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) แต่ละครั้งจะได้รับ HP 100 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
 โล่ AoE
Mother Earth: Magic Eye
1200
earth_4.png (42 KB)
+10% ลดคูลดาวน์
+400 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Magic Eye: มองเห็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นเวลา 4 วิ พร้อมกับทำให้พันธมิตรวิ่งเร็วขึ้น 40% เป็นเวลา 2 วิ (CD: 45 วิ)

สกิลติดตัว - Earth Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) แต่ละครั้งจะได้รับ HP 100 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
เพิ่มความเร็ว / การมองเห็น
Mother Earth: Eradicate
1200
earth_3.png (44 KB)
+10% ลดคูลดาวน์
+400 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Annihilation: ยิงกระสุนเวทไปยังฮีโร่ศัตรูที่ HP น้อยที่สุด สร้างความเสียหายจริง (500 + LV ฮีโร่ x 50) พร้อมลดความเร็ว 30% เป็นวงกว้าง 1 วิ (CD: 30 วิ)

สกิลติดตัว - Earth Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) แต่ละครั้งจะได้รับ HP 100 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
เพิ่มความเร็ว / การมองเห็น
Mother Earth: Cleansing
1200
earth_2.png (42 KB)
+10% ลดคูลดาวน์
+400 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Cleansing: ลบสถานะผิดปกติทั้งหมดออกจากพันธมิตรรอบตัว พร้อมใส่เอฟเฟ็กต์ป้องกันสถานะ 0.5 วิ รวมถึงฟื้นฟู HP 400 (+LV ฮีโร่x50) ภายในเวลา 1 วิ (CD: 60 วิ)

สกิลติดตัว - Earth Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) แต่ละครั้งจะได้รับ HP 100 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
โรมมิ่งฟื้นฟู HP
Mother Earth: Genesis
1200
earth_1.png (41 KB)
+10% ลดคูลดาวน์
+400 พลังชีวิต
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Elemental Affinity (Earth): ได้รับเกราะ +50

สกิลติดตัว - Elemental Protection: ตนเองและพันธมิตรรอบๆ จะได้รับเกราะ +80 (LV ฮีโร่x8) และเกราะเวท +60 (LV ฮีโร่x6)

สกิลติดตัว - Earth Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) แต่ละครั้งจะได้รับ HP 100 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
ออร่าบัฟ
Tidal Force: Barrier
1200
water_1.png (43 KB)
+40 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Barrier: สร้างโล่ที่จะดูดซับความเสียหาย (800 +LV ฮีโร่x80) ให้ตัวเองและพันธมิตรในระยะเป็นเวลา 2 วิ (CD: 60 วิ)

สกิลติดตัว - Water Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มพลังเวท 10 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
โล่ AoE
Todal Force: Magic Eye
1200
water_2.png (43 KB)
+40 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Magic Eye: มองเห็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นเวลา 4 วิ พร้อมกับทำให้พันะมิตรวิ่งเร็วขึ้น 40% เป็นเวลา 2 วิ (CD: 45 วิ)

สกิลติดตัว - Water Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มพลังเวท 10 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
เพิ่มความเร็ว / การมองเห็น
Tidal Force: Eradicate
1200
water_3.png (43 KB)
+40 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Annihilation: ยิงกระสุนเวทไปยังฮีโร่ศัตรูที่ HP น้อยที่สุด สร้างความเสียหายจริง (500 + LV ฮีโร่ x 50) พร้อมลดความเร็ว 30% เป็นวงกว้าง 1 วิ (CD: 30 วิ)

สกิลติดตัว - Water Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มพลังเวท 10 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
Slow / ความเสียหาย
Tidal Force: Cleansing
1200
water_4.png (43 KB)
+40 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Cleansing: ลบสถานะผิดปกติทั้งหมดออกจากพันธมิตรรอบตัว พร้อมใส่เอฟเฟ็กต์ป้องกันสถานะ 0.5 วิ รวมถึงฟื้นฟู HP 400 (+LV ฮีโร่x50) ภายในเวลา 1 วิ (CD: 60 วิ)

สกิลติดตัว - Water Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มพลังเวท 10 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
โรมมิ่งฟื้นฟู HP
Tidal Force: Genesis
1200
water_5.png (43 KB)
+40 พลังเวท
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว - Elemental Affinity (Water): โบนัสความเสียหาย +5%

สกิลติดตัว - Elemental Protection: ตนเองและพันธมิตรรอบๆ จะได้รับเกราะ +80 (LV ฮีโร่x8) และเกราะเวท +60 (LV ฮีโร่x6)

สกิลติดตัว - Water Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มพลังเวท 10 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
ออร่าบัฟ
Wildfire: Barrier
1200
fire_1-1.png (44 KB)
+30 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Barrier: สร้างโล่ที่จะดูดซับความเสียหาย (800 +LV ฮีโร่x80) ให้ตัวเองและพันธมิตรในระยะเป็นเวลา 2 วิ (CD: 60 วิ)

สกิลติดตัว - Fire Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มโจมตีกายภาพ 6 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
โล่ AoE
Wildfire: Magic Eye
1200
fire_2-1.png (45 KB)

+30 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Magic Eye: มองเห็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นเวลา 4 วิ พร้อมกับทำให้พันธมิตรวิ่งเร็วขึ้น 40% เป็นเวลา 2 วิ (CD: 45 วิ)

สกิลติดตัว - Fire Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มโจมตีกายภาพ 6 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
เพิ่มความเร็ว / การมองเห็น
Wildfire: Eradicate
1200
fire_3.png (44 KB)
+30 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Annihilation: ยิงกระสุนเวทไปยังฮีโร่ศัตรูที่ HP น้อยที่สุด สร้างความเสียหายจริง (500 + LV ฮีโร่ x 50) พร้อมลดความเร็ว 30% เป็นวงกว้าง 1 วิ (CD: 30 วิ)

สกิลติดตัว - Fire Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มโจมตีกายภาพ 6 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
Slow / ความเสียหาย
Wildfire: Cleansing
fire_4.png (44 KB)
+30 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลกดใช้ - Cleansing: ลบสถานะผิดปกติทั้งหมดออกจากพันธมิตรรอบตัว พร้อมใส่เอฟเฟ็กต์ป้องกันสถานะ 0.5 วิ รวมถึงฟื้นฟู HP 400 (+LV ฮีโร่x50) ภายในเวลา 1 วิ (CD: 60 วิ)

สกิลติดตัว - Fire Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มโจมตีกายภาพ 6 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
โรมมิ่งฟื้นฟู HP
Wildfire: Genesis
1200
fire_5.png (43 KB)
+30 พลังโจมตี
+10% ลดคูลดาวน์
+5% ความเร็วเคลื่อนที่
สกิลติดตัว -Elemental Affinity (Fire): พลังโจมตี +5%

สกิลติดตัว - Elemental Protection: ตนเองและพันธมิตรรอบๆ จะได้รับเกราะ +80 (LV ฮีโร่x8) และเกราะเวท +60 (LV ฮีโร่x6)

สกิลติดตัว - Fire Spirit: ได้รับ 1 Elemental Crystal ทุก 40 วิ (สูงสุด 10 ครั้ง) ซึ่งการสะสมแต่ละครั้งจะเพิ่มโจมตีกายภาพ 6 หน่วย

สกิลติดตัว - Up-and-Coming: หากอันดับการเงิน หรือ XP อยู่ที่ 2 อันดับสุดท้าย จะได้รับ 8 โกลด์ และ XP ทุกๆ 3 วิ

สกิลติดตัว - Modest: ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่รอบๆ จะได้รับโกลด์ และ XP จากการสังหารครีปและมอนสเตอร์ป่าเต็มจำนวน (ส่วนเจ้าของไอเทมนี้จะได้รับเพียง 40%)

สกิลติดตัว - Distinction: ได้รับโบนัสโกลด์และ XP 30% จากการ Assist
ออร่าบัฟ
ความคิดเห็นของทุกคน

ความคิดเห็นของทุกคน

ตอบกลับ@
0/2000
โพสต์
ไกด์ทั้งหมด (เรียงตามความนิยม)

ไกด์ทั้งหมด (เรียงตามความนิยม)

ไกด์และดาต้าเบสเกมอื่นๆ

ไกด์และดาต้าเบสเกมอื่นๆ